Publicerad 2002   Lämna synpunkter
SÄVJABLOMMA säv3ja~blom2ma l. SÄVJEBLOMMA säv3je~, äv. SÄVBLOMMA 3v~; r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(säv- (-f-) 1805 osv. sävja- (-fj-) 1755 osv. sävje- (-fj-) 1803 osv.)
Etymologi
[ssg med BLOMMA, sbst.; ssgsförleden säv- till SÄV, sbst.1; ssgsförleden sävja- utgår liksom sävje- sannol. från fsv. säfia-, gen. pl. av SÄV, sbst.1 (jfr sv. dial. sävjastrå, strå av säv) l. är möjl. att hänföra till sv. dial. sävj, m. l. f., säv l. till SÄVJA]
1) (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) om växten Iris pseudacorus Lin., svärdslilja. (Lat.) Iris .. Suecis Swerdslilia .. (sv.) Bahusis Säfja-blomma. Linné Fl. nr 37 (1755). Säfja-blomma .. träffas ofta tillsammans med Säf (Scirpus), och detta har föranledt namnet. Dybeck Runa 1848, s. 27. Svärdsliljan, som stundom för växtstället kallas Bäcklilja (Upland) eller Säfblomma (Bohusl.), är en bland de växter, hvilka mest bidraga till våra sötvattens vegetationskarakter. Nyman VäxtNatH 2: 328 (1868). Lyttkens Växtn. 1277 (1912: Säfjablomma).
2) (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) om växten Butomus umbellatus Lin., blomvass. Lilja SkånFl. 178 (1838). NF (1891).
3) (sävblomma) (†) om den till familjen Amaryllidaceae, amaryllisväxter, hörande växten Narcissus jonquilla Lin., jonkvill. Nordforss (1805).

 

Spalt S 16479 band 33, 2002

Webbansvarig