Publicerad 2002   Lämna synpunkter
SÄVEN- 3ven~ (numera bl. i ssgn SÄVENBOM), ssgsförled.
Ordformer
(sade- 1659 (: Sade trää). sewen- 1727 (: Sewen-Trä). säven- (-fv-, -fw-, -w-) 1638 (: Säfwenträ)1797 (: Säfwenträd). — Se för övrigt SÄVENBOM)
Etymologi
[jfr ä. d. seven– (i ssgn seventræ), mlt. seven- (i ssgn sevenbōm, sävenbom); till det ord som föreligger i fd. sauinae, mlt. seven, fht. sevina, mht. seven, feng. safine (eng. savin), ffr. savine, samtliga: sävenbom, av mlat. (herba) savina, av lat. (herba) sabina, båda: sävenbom, eg.: sabinsk ört (se SABIN-); jfr äv. ä. t. sade- (i ssgn sadebaum, sävenbom). — Jfr SÄVENBOM, SÄVIL]
i ssgr betecknande den buskartade växten Juniperus sabina Lin., sävenbom, l. produkt l. preparat därav, sävenboms-; jfr SABIN-.
Ssgr (†, utom i ssgn SÄVENBOM): A: SADE-TRÄ, se C.
B: SEWEN-TRÄ, se C.
C: SÄVEN-BOM, se d. o.
-OLJA. sävenbomsolja; jfr sabin-olja. ApotT 1698, s. Q 2 b.
-TRÄ. (sade- 1659. sewen- 1727. säven- 16381749) [jfr t. sevenbaum, ä. t. sadebaum] sävenbom (se d. o. 1, 2); jfr -träd o. sabin-trä. Franckenius Spec. F 3 b (1638). En härlig drick för allahanda HästeSiukor, tag 2 lod Senisblad, 1 lod Lavendel, 1 Quentin Rhabarbara .. 1 och et halft Lod Sewen-Trä, stöt alt småt (osv.). Salander Gårdzf. 30 (1727). Lind 1: 1410 (1749).
Ssg (†): säventräs-essens. ur blad o. unga grenar av sävenbom utvunnen essens (se d. o. II a). ApotT 1739, s. 26.
-TRÄD. [jfr t. sevenbaum] sävenbom (se d. o. 1, 2); jfr -trä. ApotT 1739, s. 40. Matleda hjelpes med 2ne qwintin grå Swafwel, 6 qwintin dyfwelsträck, 3 lod hwit Bolus, 5 lod röd Bolus, 1 lod Säfwenträd och 3 qwintin Kampfer. HushBibl. 1755, s. 337. Säfwenbom, Säfwenträd, Säfwilleträ .. et slags Utländskt Eneträd, som planteras i Trägårdar. Orrelius 317 (1797).
Ssg (†): säventräds-vatten. [jfr ä. t. sevenbaumswasser] destillat av sävenbom med vatten; jfr säven-vatten. ApotT 1698, s. 7. Därs. 1739, s. 7.

 

Spalt S 16477 band 33, 2002

Webbansvarig