Publicerad 2001   Lämna synpunkter
SYTESMAN, m.; best. -mannen; pl. -män.
Etymologi
[ssg med MAN, sbst.2; förleden identisk med sv. dial. (Finl.) syte, årligt underhåll som det åligger köpare av egendom att betala till förra ägaren; till SYTA]
(†) sytningsgivare; jfr SYTNINGS-MAN 2. År 1651 antar bonden på Sperring i Ytterby sin måg till ”sytesman”, då hans egna söner ej giva honom hjälp. Smeds Malaxb. 111 (1935).

 

Spalt S 15827 band 33, 2001

Webbansvarig