Publicerad 2001   Lämna synpunkter
SYTE sy3te2, n.; pl. -n.
Etymologi
[sv. dial. syte; till SYTA i bet.: sköta l. passa barn. — Jfr SYTEN]
(numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) litet barn. Lind (1749).

 

Spalt S 15827 band 33, 2001

Webbansvarig