Publicerad 2001   Lämna synpunkter
SYSTEM syste4m, sbst.2, n; best. -et; pl. =.
Etymologi
[elliptiskt för SYSTEM-BOLAG]
(vard.) systembolag (se d. o. 1); äv. (o. i sht) om butik för försäljning av vin o. sprit o. andra alkolholhaltiga varor, systembolag (se d. o. 2), systembolagsbutik; i sht i sg. best. Systemet .. begagnar sig av minderåriga bud, men det får inte kunderna göra. SvD(B) 12 ⁄ 7 1927, s. 5. Ständigt törstige stuvaren Carlzon infinner sig på systemet och anhåller vördsamt om 6 liter extra tilldelning med anledning av hans 40-årsdag i nästa vecka. Engström Gubb. 18: 6 (1937). Om vi kunde få ihop till en panna (brännvin) till innan systemet stänger. Sjöwall o. Wahlöö MannBalk. 27 (1967). Den f. d. socialministern blev chef för systemet. SvOrdb. (1986). — jfr SPRIT-SYSTEM.
Ssgr: SYSTEMAFFÄR. systembolag (se d. o. 2). Hedberg Blomb. 340 (1953).
-BITRÄDE~020. biträde anställt vid systembolag. Randel SpisSpett 54 (1927).
-BUTIK. vin- o. spritbutik tillhörande systembolaget; jfr systembolags-butik. Hammenhög Torken 198 (1951). Det heter .. att systembutik endast får öppnas i ort som utgör ett naturligt handelscentrum för en folkrik bygd och som är belägen på betydande avstånd från ort som redan har butik. MotRiksd. 1974, nr 624, s. 11.
-CHEF, sbst.2 (sbst.1 se sp. 15791) (numera bl. tillf.) chef för systembutik. Systemchefen lovar att göra vad han kan. Engström Gubb. 18: 6 (1937).
-KROG. (förr) krog sorterande under systembolag; jfr bolags-krog. Johnson Kommentar 169 (1929). Höjdpunkten i (P. Lagerkvists novellsamling) .. är .. skildringen av kolportörens uppgörelse med Vår Herre, under det han dukar under för den värmande systemkrogens frestelser. SvTidskr. 1931, s. 37.
-KUND. (Det är föga troligt) att nykterheten .. skulle förbättras genom att systemkunderna ska vara skyldiga att legitimera sig när en röd lampa tänds. IdunVeckoJ 1963, nr 43, s. 24.
-KÖ. kö på systembolag. SvD(A) 15 ⁄ 3 1966, s. 26.
-LOKAL. jfr -butik. Zetterström Dag 146 (1946). Han föll ihop i systemlokalen på Sigtunagatan. Lundquist SannMCl. 168 (1965).
-PÅSE. påse l. bärkasse som tillhandahålles av systembolagsbutik för emballage av vin- l. spritbutelj o. d. I gräset vid vägkanten ligger en tom systempåse av plast. TurÅ 1969, s. 11.

 

Spalt S 15797 band 33, 2001

Webbansvarig