Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SYSSEL sys4el, sbst.1, n. (ST 30 ⁄ 8 1959, s. 13, osv.) ((†) r. l. m.? Wieselgren Samt. 140, 143 (1876, 1880)).
Etymologi
[vbalsbst. till SYSSLA, v.]
(numera bl. tillf.) motsv. SYSSLA, v. 1, 2: sysslande, sysselsättning. Wieselgren GDag. 195 (1875, 1901). Sin sista literära syssel hade Lloyd i utgifvandet af den 1867 aflidne sonens efterlemnade arbeten. Dens. Samt. 143 (1876, 1880). Jag har varit mycket för mångsyssleri i mina dar — och i detta syssel har vrakspaningen varit som en röd, seg och ihärdig tråd. ST 30 ⁄ 8 1959, s. 13.

 

Spalt S 15760 band 33, 2000

Webbansvarig