Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SYNTHESIZER syn4tesajser l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, r.; best. -n; pl. = l. -s.
Ordformer
(-sizer (-siser, -ziser) 1976 osv. -thizer 1973)
Etymologi
[av amerik. eng. synthesizer, apparat som syntetiserar, synthesizer, till eng. synthesize, sammanfoga, avledn. av synthesis (se SYNTES). — Jfr SYNT]
mus. om datoriserad modul l. enhet som skapar, förändrar l. kombinerar syntetiskt ljud o. vartill ett musikinstrument, vanl. med klaviatur, är kopplat; i allmänspråket vanl. med inbegrepp av musikinstrument; jfr SYNT, sbst. SvD 26 ⁄ 7 1973, s. 7. Det är jätteenkelt att få fram häftiga ljud ur en synthesizer. SDS 30 ⁄ 1 1981, s. 15. I söndags kväll hade åtta personer kommit för att höra två lulegrabbar spela Bach och Grieg på synthesizer i Öjebyns kyrka i Norrbotten. SvD 27 ⁄ 4 1982, s. 21. Bland annat har .. (Åsa Jinder) skrivit en egen skänklåt som hon arrangerat med nyckelharpa och syntheziser. Land 1984, nr 47, s. 23. En synthesizer spelas vanligen från en inbyggd klaviatur. NE (1995).
Ssgr (mus.): SYNTHESIZER-MUSIK. på synthesizer exekverad musik l. musik skriven för synthesizer. SDS 30 ⁄ 1 1981, s. 15.
-PLATTA. (ngt vard.) grammofonskiva med synthesizermusik. SDS 30 ⁄ 1 1981, s. 15.

 

Spalt S 15696 band 33, 2000

Webbansvarig