Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SYNKRETISM syŋ1kretis4m, äv. syn1, r. l. m.; best. -en; pl. -er. Anm. I ä. tid användes ofta den lat. formen syncretismus (äv. med lat. böjning). Men rundt vth bekiände sigh Syncretismum, thet är then lättferdiga läran, som söker en bländning aff flera Religioner. Rudbeckius JMatthiæ 34 (1670). Calixtus .. yttrade .. att man .. kunde betrakta fromma catholiker och calvinister såsom bröder i Christo. Detta påstående blef betecknadt med namnet syncretismus. (Rydberg o.) Tegnér Engelhardt 3: 251 (1837).
Ordformer
(förr äv. -cr-)
Etymologi
[jfr t. synkretismus, eng. syncretism, fr. syncrétisme; av nylat. syncretismus, av gr. συγκρητισμός; till συγκρητίζειν, förena sig två mot en tredje (se SYNKRETISERA). — Jfr SYNKRETIST, SYNKRETISTISK]
förening l. sammansmältning av motsatta l. olika grundsatser l. bruk l. seder l. företeelser o. d.; utom i slutet i sht (kyrkohist.) i fråga om religion, företrädesvis dels om den sammansmältning av kristendom o. andra religioner som kännetecknade det romerska väldet före kristendomens seger i Europa, dels om den sammansmältning av olika kristna läror (i sht katolicism o. protestantism) med de äldsta kyrkofädernas läror ss. grund som förordades vid 1600-talets mitt av vissa teologer (i sht den tyske teologen G. Calixtus, † 1656). (Huvudanklagelserna) mot Terserus voro .. samlade at visa någon dess benägenhet för Syncretismen. Wallquist EcclSaml. 5—8: 116 (1791). En allt hopgjutande syncretism eller eclecticism. Biberg 1: 2 (c. 1814). Alla orientens och Egyptens gamla myter, som .. genom synkretismen börja bli kända också av greker och romare. Wetter Hellenism. 29 (1926). Emellertid framkallade ortodoxismen sin motsats i synkretismen. Almquist VärldH 5: 298 (1933). Under senare år, då Strindberg lutade åt synkretismen, brukade han beteckna sin religion som konfessionslös kristendom. 3SAH LIII. 2: 14 (1942). Rydberg var en kristen hellen, eller en hellenisk kristen, och stod som den .. närmaste representanten för en synkretism som Ekelund .. syftade till. Werin Ekelund 2: 335 (1961). — särsk. språkv. i fråga om sammanfall l. sammansmältning av olika ljud l. olika kasus o. d. till en neutralisation. Malmberg NVägSpråkf. 95 (1959). Med synkretism menar jag .. en kategori, etablerad genom överlappning av formella storheter. Eriksson Åselesv. 1: 84 (1971). Neutralisation eller synkretism. Sjögren TermSpråkv. 148 (1979).

 

Spalt S 15660 band 33, 2000

Webbansvarig