Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SYNESTESI syn1ästesi4 l. 01-, r.; best. -en l. -n; pl. -er.
Ordformer
(-est- 1912 osv. -äst- (-th-) 19011921)
Etymologi
[jfr t. synästhesie, eng. syn(a)esthesia, fr. synesthésie; av mlat. synaesthesia, till gr. σύν (se SYN-) o. efterleden i gr. αναισϑησία, okänslighet; jfr äv. gr. συναίσϑησις, samtidig förnimmelse, till συναισϑέσϑαι, samtidigt förnimma, till αισϑέσϑαι, förnimma, rotbesläktat med lat. audire, höra (se AUDIENS)]
psykol. sinnesanalogi; äv. (litt.-vet.) i fråga om användning av sinnesanalogier ss. litterärt stilmedel. Samtliga .. tvåfaldiga förnimmelser innefattas under namnet synästesier. SoS 1901, s. 57. ”Ljudskådning” är en icke så sällsynt synestesi. Wrangel Dikten 134 (1912). Det är .. klart att det som för en person är en äkta synestesi .. för en annan är en utspekulerad litterär effekt. Björck K12Stövl. 200 (1954). Stilforskningen (har) kunnat visa på mer utpräglat symbolistiska stilgrepp, ”synestesier” och allitterationer. IllSvLittH 4: 246 (1957). Specifika sinnesförnimmelser, så kallad synestesi (förmågan att till exempel känna smaken av musik eller uppleva vissa toners färg). DN 3 ⁄ 7 1984, s. 43.
Avledn.: SYNESTETIKER10400, m. ⁄ ⁄ ig. [jfr t. synästhetiker] psykol. person som har synestesier, äv. (litt.-vet.) om person som brukar synestesi ss. stilmedel. Enl. en relativt omfattande undersökning .. finns det omkr. 14% synestetiker. PsykPedUppslB 1784 (1945). Att Elmer Diktonius är synestetiker faller nästan av sig självt; det hör både till det modernistiska programmet och till hans sinnesbegåvade läggning. Björck K12Stövl. 184 (1954).
SYNESTETISK1040, adj. [jfr t. synästhetisch, eng. syn(a)esthetic, fr. synesthétique] psykol. o. litt.-vet. som tillhör l. avser l. rör synestesi(er) l. (en) synestetiker. Bilduttryck, som utgå från synestetiska förhållanden (korresponderande förnimmelser av två eller flera sinnen). Wrangel Dikten 125 (1912). Almqvist hörde till den typ av människor som upplever stämningar och händelser i färg .. I ”Den sansade kritiken” .. kallas detta synestetiska sinne poesi. SvLittTidskr. 1967, s. 38.

 

Spalt S 15655 band 33, 2000

Webbansvarig