Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SYNERGISTISK syn1ærgis4tisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. synergistisch, eng. synergistic(al); till synergism o. synergist]
1) kyrkohist. motsv. SYNERGISM 1, SYNERGIST 1; särsk. i uttr. synergistiska striden, om en mellan 1555 o. 1567 i Tyskl. pågående strid om synergismen. Den semipelagianska åsigten, som här framträder under ett annat namn, den synergistiska. Agardh BlSkr. 1: 41 (c. 1855). 2NF 18: 16 (1912: striden). En svår synergistisk villfarelse. JNordström (1924) hos Stiernhielm (SVS) II. 1: 169.
2) (i fackspr., i sht biol. o. med.) motsv. SYNERGISM 2, SYNERGIST 2. (Det) synes tydligt att tyngdkraften kan komma att verka både antagonistiskt och synergistiskt med afseende på muskelkraften. Hartelius Sjukgymn. 7 (1870). Den synergistiska effekten av penicillin — streptomycin. SvTandläkT 1950, s. 368. Den synergistiska effekten av miljöföroreningsfaktorerna. SvD(A) 31 ⁄ 5 1968, s. 10. Proportionen mellan de båda ingående komponenterna är väl utprövad och genom deras olika angreppspunkter uppnås en synergistisk verkan. Fass 1978, s. 87. Kihlström Gift. 100 (1986).

 

Spalt S 15654 band 33, 2000

Webbansvarig