Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SYMPODIUM sympω4dium l. -på4, n.; best. -podiet; pl. -podier.
Etymologi
[liksom t. o. eng. sympodium, fr. sympode; av nylat. sympodium, av gr. σύν, samman (se SYN-), o. lat. podium (se PODIUM)]
bot. om skenbar stam (se STAM, sbst.3) l. gren (se GREN, sbst.1 2) som bildas av årliga sidoskott, vilka så småningom bildar en skenbart enhetlig stam, skenaxel. BotN 1878, s. 53. Axlar eller grenar, som uppkommit genom sammanlänkning till skenbara enheter af till sitt upphof olika och oliktidiga skott, benämnas sympodier. Kjellman NordTrädArkit. 5 (1902). TNCPubl. 43: 46 (1969).
Avledn.: SYMPODIAL1004 l. 0104, adj. bot. som utgörs av l. hänför sig till sympodium. Kjellman NordTrädArkit. 9 (1902). Ett sympodialt skottsystem eger .. en hufvudaxel, som sammansättes af olika generationers sidoaxlar, hvilka skenbart bilda en enda axel. Sympodial förgrening visa många rotstockar. 2NF 25: 1143 (1917).

 

Spalt S 15567 band 33, 2000

Webbansvarig