Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SYMBOLISTISK sym1bωlis4tisk l. -bol-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. symbolistisch, eng. symbolistic, fr. symbolistique; till SYMBOLISM o. SYMBOLIST]
1) (numera bl. tillf.) motsv. SYMBOLISM 1, SYMBOLIST 1: som utgör l. består av l. innehåller symbol(er). Nya testamentets bildsystem är tillkommet .. då den verkligt hellenistiskt fria kompositionen redan börjat vika för en tyngre, mera dekorativ och samtidigt mera symbolistisk uppfattning. Roosval FornkristK 6 (1933).
2) konstvet. l. litt.-vet. motsv. SYMBOLISM 2, SYMBOLIST 2: som utmärker l. kännetecknar l. avser symbolist l. symbolister. Janzon SvParKonstn. 69 (1892). Den symbolistiska smakriktningen i litteraturen har i Mæterlinck en af sina mest begåfvade och mest egendomliga målsmän. PT 23 ⁄ 8 1902, s. 3. I en diskussionsskrift .. från 1950 understryker .. (A. Lundkvist) starkt betydelsen av den tro på inspirationen som surrealisterna övertog från romantiska och symbolistiska diktare. Nordberg SkapÖg. 207 (1981).

 

Spalt S 15548 band 33, 2000

Webbansvarig