Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SVÄRGEL-, ssgsförled.
Ordformer
(swergel- c. 1730 (: Swergel-ärter)—1775 (: Swergel-Bönor). swärgel- 1754—1775 (: Swärgel-Ärter))
Etymologi
[av t. zwergel-, diminutivform till zwerg (se DVÄRG)]
ss. förled i ssgr, i vissa namn på ärtväxter.
Ssgr (†) : SVÄRGEL-BÖNA. [jfr t. zwergelbohne] krypbönan Phaseolus vulgaris var. nanus Asch., krypböna; i sht i pl. Phaseolus Nanus, Kryp-Bönor, äro flera slag: såsom små hwita tidiga Bönor. Dito hwita Swergel-Bönor. Lundberg Frösaml. 34 (1775).
-ÄRT. [jfr t. zwergerbse] (†) om sort av ärtväxten Pisum sativum Lin. var nanum; i sht i pl.; jfr dvärg-, kryp-ärt. Broman Glys. 3: 76 (c. 1730). I det öfriga (dvs. trädgårdsmästarens göromål) fortfar man med bänkarnas anläggande till de tidige Kökssaker, såsom .. Swärgel-Ärter. Lundberg Frösaml. 113 (1775).

 

Spalt S 15412 band 33, 2000

Webbansvarig