Publicerad 1999   Lämna synpunkter
SVÅRLIGEN svå3rlig2en, äv. (numera bl. i vitter stil, skämts. l. arkaiserande) SVÅRLIGA svå3rlig2a, förr äv. SVÅRLIG, adv.; komp. ((†) -ligare, möjl. äv. att hänföra till SVÅRLIG, adj., Hoorn Jordg. 1: 155 (1697), Gadolin PVetA 1761, s. 7).
Ordformer
(swaar- 1562. swar- 1523. svår- (su-, sw-, -o-) 1523 osv. -lig 1713 (i vers)—1845 (i vers). -liga (-ll-, -gh-, -e) 1523—1951. -ligan 1614. -ligen (-gh-, -nn) 1543 osv.)
Etymologi
[fsv. svarlika; jfr fd. swarlige, mlt. swārlik, swārlike(n); avledn. av SVÅR (jfr SVÅRLIG, adj.). — Jfr SVÄRLIGEN]
1) (numera bl. i vitter stil, skämts. l. arkaiserande) motsv. SVÅR 5 a ν : högeligen l. i hög grad; mäkta; mycket; svårt; stundom äv.: häftigt l. våldsamt l. bittert o. d.; i nekande sats äv.: särskilt; äv. i rent förstärkande bet.: väldigt l. kolossalt o. d.; jfr SVÅRA, adv., SÅRA, adv. G1R 1: 47 (1523). Stormen gick swårligha vppå. Apg. 27: 20 (NT 1526; NT 1981: låg hårt på). Konungen begynte swårliga förtörnas. Svart G1 103 (1561). Them .. till att underhålla skall icke falla så swårliga beswerligen. Gustaf II Adolf 531 (1629). Ifrån alla händer komma usliga fattiga, som äro svårligen angripne af (den veneriska) smittan. Lychnos 1971—72, s. 51 (1784). Svårliga förtörnad. Weste FörslSAOB (c. 1817). Törsten anfäktade oss svårliga. Jesperson Caball. 33 (1942). Kanske har detta vänporträtt kommit med helt enkelt därför att Sven Lidman i likhet med många andra stora män är svårligen tankspridd. MorgT 6 ⁄ 11 1948, s. 4.
2) (i sht i skriftspr.) motsv. SVÅR 6: (endast) med (stor) svårighet; knappt; knappast, näppeligen; icke gärna; förr äv. i komp.: med större svårighet; jfr SVÄRLIGEN. The höra swårligha medh theres öron. Apg. 28: 27 (NT 1526). At Christus hafwer sig aldrig för någon vppenbarat här på jordenne, sedan Paulus lade sin ögon tilsammans, tror jag swårliga. Swedberg SabbRo 1382 (1687, 1712). Han drar sig swårligen fram. Mont-Louis FrSpr. 278 (1739). En hemlig sjukdom botas svårligare än et öppet sår. Gadolin PVetA 1761, s. 7. Ibland tillstoppa .. (kaninerna) hålans ingång då de gå ut, så att den swårligen kan upptäckas. Holmström Ström NatLb. 1: 79 (1851). Vi kunna nu svårligen göra oss en föreställning om den hänförelse, med vilken (osv.). Nyberg i 3SAH LXII. 2: 65 (1951). I den stora elefantkroppen bildas stora mängder kroppsvärme som svårligen kan avledas genom en så liten hudyta. DN 5 ⁄ 7 1987, s. 39.

 

Spalt S 15293 band 32, 1999

Webbansvarig