Publicerad 1999   Lämna synpunkter
SVÅLON svå3lon2, äv. SVÄLON svä3lon2, förr äv. SVALON, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(svalon (-w-) 1774—1796. svolon 1798—1816. svålen (-w-) 1755 (dial.)—1963. svålon (-w-) c. 1635 osv. svälon (-w-) 1683, 1831—1879)
Etymologi
[sv. dial. svålon, svålen, svalon, svälon m. fl. former; till SVÅL (med tanke på bärens kraftiga skal) medelst det i bär- o. fruktnamn vanliga suffixet -on (jfr HALLON, LINGON, PÄRON m. fl.). — Jfr SVALBÄR]
(numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat)
1) (bär av) växten Vaccinium uliginosum Lin., odon. Vaccinia nigra majora. Swålon, Odon. Franckenius Spec. F 4 a (1638). Vaccinium (uliginosum) .. Suecis Odon. Smolandis Blåbuk .. Roslagis Swålen. Linné Fl. nr 332 (1755). Bergmark Tistron 194 (1963).
2) (bär av) växten Vaccinium myrtillus Lin., blåbär. (Sv.) Swålon. (T.) Heidelbeer. (Lat.) Myrtus. Schroderus Dict. 104 (c. 1635). Vaccinium myrtillus (Blåbär eller Svalon). Dessa bär sätta en vacker blå färg på Linne och Ullgarn, som sitter länge uti. VetAH 1774, s. 256. Vaccinium Myrtillus L. .. Bären söta, med röd saft: Blåbär ell. Svälon. Hartman Fl. 317 (1879).
Ssg: SVÅLON-RIS. (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat)
1) till 1: (ris av) växten Vaccinium uliginosum Lin. Franckenius Spec. F 4 a (1638). Myrrhis major, Swålon- eller Odon-Rijsz. Rålamb 14: 65 (1690).
2) till 2: (ris av) växten Vaccinium myrtillus Lin., blåbärsris. Lindestolpe FlWiksb. 40 (1716). Iverus VästmFanerog. 114 (1877).

 

Spalt S 15244 band 32, 1999

Webbansvarig