Publicerad 1999   Lämna synpunkter
SVOPP svåp4, r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[ombildning av nordsam. suohpan l. umesam. suohpanje (l. sydsam. soepenje), till nordsam. suohpput, kasta]
(i sht i fackspr.) om renskötares lasso l. kasttöm. Han fängslade .. (renkon) med ett hastigt och konstfärdigt rundslag af svoppen om djurets nos. OoB 1894, s. 57. Vid rengärdan vidtar en väntetid medan renarna samlas ihop och körs in i gärdan. — Då hade jag tänkt att vi kunde träna på att kasta svoppen. PiteåT 23 ⁄ 5 1986, Bil. s. 16.

 

Spalt S 15222 band 32, 1999

Webbansvarig