Publicerad 1999   Lämna synpunkter
SVIRR, adj.
Etymologi
[till SVIRRA, v.]
(†) yr l. orolig o. d. En kan riktigt blifwa swirr, när en läser om huru fulla af orenlighet wi äro och huru allt är stadt på förderfwets wäg. LfF 1877, s. 177.

 

Spalt S 15203 band 32, 1999

Webbansvarig