Publicerad 1999   Lämna synpunkter
SVINN svin4, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[jfr d. svind, nor. svinn, t. schwind(e); till SVINNA, v.]
i sht handel. om minskningen av varas vikt l. volym gm avdunstning, läckning, ovarsam hantering, felvägning, ompackning o. d.; äv. om förlust l. försvinnande av varor på grund av stöld l. snatteri; äv. konkret, om den förlorade kvantiteten l. de stulna varorna. LoW (1911). Blir potatisens transport och lagring bättre ordnad, så kommer förvisso svinnet att högst betydligt minskas. SvD 25 ⁄ 7 1918, s. 10. För brist, som till följd av naturligt svinn uppkommer i staten tillhörigt förråd av proviant eller fodervaror, vare vederbörande uppbördsman icke ersättningsskyldig. SFS 1934, s. 1043. (Vid justering av den beräknade omsättningen) skall hänsyn tagas till .. den omständigheten, att en del varor varit underkastade s. k. svinn (viktlättnad, felvägning, felmätning o. dyl.). Därs. 1959, s. 1298. I snabbköpsbutikerna kan man notera ett alltmer ökande svinn, vilket tyder på att snatterierna i dessa butiker ökar. Skolvärld. 1965, nr 30, Met. s. 3. FörsäkrTerm. 95 (1987). — jfr STÖLD-SVINN.
Ssgr: SVINN-BEKÄMPNING. Pappershandl. 1979, nr 4, s. 75.
-PROCENT. Svinnprocenten har sedan införandet av den nya given på köttransoneringens område varit fastställd till 8 procent. RiksdP 1948, 2 K nr 40, s. 26.

 

Spalt S 15197 band 32, 1999

Webbansvarig