Publicerad 1999   Lämna synpunkter
SVARTAJORDS- svar1tajω3rds~.
Etymologi
[till uttr. svarta jorden (se SVART, adj. 1 i)]
i ssgr: som har avseende på l. rör l. har att göra med svarta jorden (se SVART, adj. 1 i).
Ssgr (Anm. Ssgrna skrivs äv. svarta-jords-bälte osv.; i fackspr.): SVARTAJORDS-BÄLTE. jfr svartjords-bälte. Jorden är mycket fruktbar; denna del av Volgas område producerar Rysslands bästa hvete. Vi befinna oss nu i svarta-jords-bältet. Verd. 1892, s. 181. Fornv. 1948, s. 60.
-DISTRIKT. jfr svartjords-distrikt. Rönnholm EkonGeogr. 82 (1907).
-OMRÅDE~020. jfr svartjords-område. De ryska landsvägarna äro i allmänhet dåliga, särskilt i ”svartajordsområdet”, varest de under regntiden äro nästan omöjliga att befara. Rönnholm EkonGeogr. 84 (1907). LD 28⁄5 1958, s. 1.

 

Spalt S 14948 band 32, 1999

Webbansvarig