Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SVAROMÅL sva3rωmå2l, förr äv. SVARSMÅL, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(svaro- 1738 osv. svars- 1731—1878)
Etymologi
[av SVAR, sbst., l. SVARA o. MÅL, sbst.1, 2; formen svaro- är bildad analogiskt efter KÄROMÅL]
1) jur. motsv. SVAR, sbst. 1, SVARA I: av svarande ss. bemötande av käromål (se d. o. 2) vid förberedelse i tvistemål till domstol avgivet (muntligt l. skriftligt) yttrande; äv. allmännare, om svarandeparts yttrande l. talan. Avge svaromål. Ingå l. l. inlåta sig i svaromål. Och Hellberg påläggas afgifwa sitt swarsmål på den till honom ut wärkade stämning. VRP 31⁄3 1731. Åtal anses wara börjadt, då kallelse till swaromål är den, som tilltalas skall, i laga ordning kungjord. SFS 1864, nr 11, s. 17. Kallenberg CivPr. 1: 297 (1918: inlåtit sig i). (Svaranden) är nämligen ej förbunden att ingå i svaromål om något annat rättsligt mellanvarande med käranden än det, som angifvits i stämningen. Därs. 2: 264 (1928). Makarna Bengtsson hava såsom svaromål å Bertils och egna vägnar anfört: (osv.). 1NJA 1956, s. 56. NorstedtJurHb. 807 (1987).
2) i allmännare anv. av 1, om (muntligt l. skriftligt) yttrande som ngn avger ss. svar (se d. o. 3) för att försvara sig mot anklagelse l. angrepp o. dyl. l. för att svara på debattinlägg o. d.; äv. liktydigt med: besvarande l. svar. l. ingå l. inlåta sig i svaromål (jfr 1). Innan jag går in i Swaromål på Eder .. Skrifwelse, torde wara nödigt, at (osv.). DA 1771, nr 73, s. 1. Jag inlåter mig icke i svaromål om den saken, därom, i svaromål huruvida det är rätt eller ej. Weste FörslSAOB (c. 1817). Den som vill nöjaktigt besvara den sista frågan kan ej undandraga sig svaromål å de bägge föregående. Geijer I. 6: 207 (1840). Då delningen (av boet) skulle ske, upplyste jag min Man om hennes karaktär. Men svaromålet därpå lydde blott, att jag var misstänksam .. och själv hade största lidandet därav. Lidman Blodsarv 288 (i handl. fr. 1872). Miss Hogen tycktes icke för ögonblicket hågad att ingå i svaromål. Bergman FalskP 423 (1916). Vi kritiserade försäkringsinspektionen .. Inspektionens chef, generaldirektör Richard Sterner, går här i svaromål. DN(A) 10⁄7 1964, s. 2.

 

Spalt S 14878 band 32, 1998

Webbansvarig