Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SVANKLÄDER, n.
Etymologi
[ssg med LÄDER; sannol. av en icke anträffad t. ssg med leder, läder, ss. senare led; förleden av t. schwank, av mht. swanc, motsv. mlt. swanc, feng. swancor, alla: böjlig, smidig, slank, till stammen i SVANK, sbst.2; buklädret är böjligare (o. sämre) än rygglädret]
(†) bukläder. 29 Onsdag handlade af Hr Wincent 1 par kängskor och 2 3⁄8 .. (skålpund) svankläder. Hæggström Arbetsliv 103 (1836; utg. 1944); jfr: svank läder: svagare och sämre läder. GRenhorn (1944). Därs. 164.

 

Spalt S 14832 band 32, 1998

Webbansvarig