Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SWAHILI svahi4li, äv. swahi4li, äv. SUAHILI sωahi4li, äv. (numera mindre br.) SWAHELI svahe4li, äv. swahe4li, m.//ig. (i bet. 1), r. (i bet. 2); sg. best. -n; pl. (†) = (NF 15: 847 (1891)).
Ordformer
(sua- 1891 osv. swa- 1918 osv. -heli 1903—1963. -hili 1891 osv.)
Etymologi
[av eng. swahili, suaheli; av arab. sawāḥility, hörande till kusterna, till sawāḥil, pl. av sāḥil, kust]
1) person tillhörande folk(stam) som har swahili (i bet. 2) som modersmål; i sg. äv. med koll. bet., om (det i flera stammar splittrade) folkslaget. Suahili äro till största delen en blandning af bantu och araber. NF 15: 847 (1891). En suaheli (avkomling av arabfader och negermoder). Hedin Pol 2: 190 (1911). Suahili .. är det gemensamma namnet på de i flera stammar splittrade infödingarna på Sansibar och .. Suahilikusten. 2NF 27: 620 (1918).
2) östafrikanskt, agglutinerande språk (med talrika arabiska lånord) som är nationalspråk o. (jämte engelska) officiellt språk i Kenya o. Tanzania. 2NF 2: 879 (1904). Bortsett från suaheli äga bantuspråken ingen egen litteratur utan ha först genom översättningar av bibeln, uppbyggelse- och läroböcker .. erhållit en sådan, i de flesta fall genom missionärers försorg. 3NF 2: 852 (1924). Det mest kända bantuspråket är swahili, som är modersmål för en relativt liten grupp människor längs Kenyas och Tanzanias kust men fungerar som lingua franca i en rad länder. NE 2: 271 (1990).
Ssgr: (1) SWAHILI-FLICKA. Sparre HetKust. 164 (1934).
(2) -ORD. ord (yttrat l. skrivet) på swahili. SvD 6⁄4 1970, s. 19.
(1) -SPRÅK(ET). swahili (se d. o. 2). FoFl. 1921, s. 180. Suahilispråket har sedan 1700-t. en litteratur; skriften är arabisk. BonnierLex. 13: 837 (1966).
(2) -TALANDE, p. adj. Swahilitalande minoriteter förekommer .. på n. Madagaskar, i s. Jemen, Gulfstaterna och Oman. NE 17: 438 (1995).

 

Spalt S 14749 band 32, 1998

Webbansvarig