Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SVADER, r. l. m.? (E14R 1561, 1: 120 b, Tegel G1 2: 132 (1622)) l. n.?; pl. = (möjl. äv. att föra till sg. svade l. svada, Tegel E14 110 (1612), KrigVAH 1834, s. 50); äv. SVADA, sbst.3, f.; pl. -or; l. SVADE, f.?; pl. -er? (se ovan).
Ordformer
(svada 1761, 1865 (: svador, pl.). svade (sw-, -dh-) 1563 (: tree swadhe rytters affbetalningh), 1761. svader (sw-), sg. 1563—1622. svader (sw-), pl. 1612—1834)
Etymologi
[jfr mlt. swader, t. schwader; av it. squadra, fyrkant, avdelning krigsfolk (se ESKADER). — Jfr GESVADER]
(†) under 1500-talet: rytteriavdelning vanl. bestående av c. 300 man; jfr GESVADER o. SKVADRON. (Behåll) wedh pass .. fempton hundrede knechter och aller högste till enn Swader ryttere. E14R 1561, 1: 120 b. Rytteriet .. var indelt i Compagnier eller fanor, som kallades Svader eller Gesvader, hvardera af 300 man. 1VittAH 1: 236 (1755). En Svade Ryttare eller 60. hästar och en fennika knektar eller 100. man lågo der bredevid på stranden. Dalin Hist. III. 1: 348 (1761). SKL (1850; om förh. på 1500-talet).
Ssg (†): SVADER- l. SVADE-RYTTARE. (svade- 1563. svader- 1563) ryttare ingående i ”svader”. HH XIII. 1: 118 (1563).

 

Spalt S 14721 band 32, 1998

Webbansvarig