Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SURVA sur3va2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Ordformer
(förr äv. -fv-)
Etymologi
[sv. dial. surva; till sv. dial. surv, mängd, hop (se SURV, sbst.3). — Jfr SURV, sbst.2, SURVA, sbst., SURVEL, SURVIG]
(numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) vara oordentlig, slarva; äv. tr.: trassla ihop (ngt). Surva .. (dvs.) Trasla ihop, förblanda, förwirra. Schultze Ordb. 5205 (c. 1755). Middagsbjudning af L. A:n med 7 à 8 kamrater å hotel Rydberg. — Surfvade tills:s äfven på qvällsqvisten till inemot kl. 2. Johansson Dagb. 1: 64 (1873).

 

Spalt S 14676 band 32, 1998

Webbansvarig