Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SURPLUS 3r~plus2 l. 40 l. sör4pløs l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, r. l. m. (BtHforsH 3: 72 (1664) osv.) l. n. (Annerstedt UUH Bih. 2: 10 (i handl. fr. 1655) osv.) ; best. -en resp. -et.
Etymologi
[av fr. surplus, av ffr. sorplus, l. (i fråga om moderna förh.) av amerik. eng. surplus, ssg av fr. sur, över (se SUR-), o. PLUS, adv. o. sbst.2]
1) (numera bl. mera tillf.) överskott; numera särsk. (i sht i fråga om förh. i USA efter andra världskriget) i fråga om överskott av (för försvaret icke behövliga) militära persedlar. Annerstedt UUH Bih. 2: 10 (i handl. fr. 1655). Den Surplus som en ökad Cultiwation och ökad Population lemnar. VexiöBl. 9 ⁄ 12 1813. Denna digt har legat för mig i flera år, och nu behöfver jag i den göra mig af med ett visst surplus af känslor och fantasi. Bremer Brev 2: 358 (1843). 1887 (kom) en surtaxe af 10 frs pr 100 kg färdig vara samt 1890 ett surplus af 20 frs för det socker som öfverstiger utbytesberäkningen. LAHT 1892, s. 70. ÖgCorr. 7 ⁄ 2 1970, s. 24 (om militärt överskott i Sv.).
2) hist. om ett slags tull; särsk. om tull som från omkring mitten av 1600-talet till några decennier in på 1700-talet uttogs på från Pommern till Sv. importerade varor o. som utgjorde skillnaden mellan den licent som betalats vid utskeppningen o. den vanliga tullen i Sv. Uplästes commercie-deputations betänckande ang(åen)de Pommerske surplusen. 2PrästP 2: 407 (1723). Thet Godz som vthi Liffland är förtullat, och hijt til Swerige eller Finland fördt warder, skal thersammastädes thet surplus ärläggia, som thet vthi tullen högre, än i Licenterne, ifrån then orten thet kommer, är belastadt. Stiernman Com. 2: 492 (1750). S. k. surplus, ett extra, för svenskar och utlänningar lika stort tulltillägg, föranlett av Sveriges traktat med Holland. Heckscher SvEkonH 1: 666 (1936). Smith SvTulladmin. 1: 224 (1950).
Ssgr: (2) SURPLUS-FRIHET. (förr) befrielse från skyldigheten att betala surplus. 2BorgP 3: 668 (1727).
(1) -MATERIAL. Åttahundra amerikanska gummiflottar — surplusmaterial. DN(A) 16⁄12 1965, s. 11.
(2) -MEDEL, pl. (förr) medel (se medel, sbst. 14) influtna gm surplusen. 2RA 3: 756 (1734).
(1) -ÅLDER. tidsperiod präglad l. kännetecknad av ungdomsmode bestående i överskottskläder l. överskottsartiklar. Han är uppväxt i surplus-åldern. Från Korea-dufflar till Dr Martens-kängor. GbgP 25⁄8 1995, s. 6.

 

Spalt S 14656 band 32, 1998

Webbansvarig