Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SURLÄNDARE l. SURLÄNDER, sbst.1, m.
Ordformer
(-lennder 1566. -lenndhere 1565)
Etymologi
[av en avledn. av ä. t. (dial.) Suderland, Süderland, numera SAUERLAND, benämning på område i Westfalen. — Jfr SURLÄNDER]
(†) person från Sauerland; anträffat bl. ss. tillnamn. ArkliR 1565, avd. 23. Till Hanns Surlennder Clennsmedt. Därs. 1566, avd. 9.

 

Spalt S 14653 band 32, 1998

Webbansvarig