Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SURA 3ra2, sbst.1, r. l. f.; best. -an; pl. -or (Waldenström Österl. 65 (1895) osv.) ((†) -er Blomberg Hafis 14 (1921))
Etymologi
[liksom t. sure, eng. o. fr. sura av arab. sūrah, rad, ordning, sura; av omstritt ursprung]
relig. om vart o. ett av de 114 kapitel vari Koranen är indelad. Dalin (1871). De fyra första kalifernes namn glindrade på väggarne (i moskén) i guldskrift bredvid språk ur en eller annan sura. Heidenstam End. 189 (1889). Koranen .. delades i 114 suror, vilka äro ordnade utan bestämd princip, dock så att de längsta stå först. IllRelH 178 (1924). Att Noak är en för muhammedanerna välkänd person, framgår tydligt av koranen, där han utförligt omnämnes i flera suror. Rig 1941, s. 133. DN 31 ⁄ 10 1989, s. 4.

 

Spalt S 14648 band 32, 1998

Webbansvarig