Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUPERKARG 1perkar4j l. sup1l. -arg, m.; best. -en; pl. -er; l. SUPERKARGÖR 1perkargö4r l. sup1-, m.; best. -en, äv. -n; pl. -er; äv. SUPERKARGO 1perkar4l. sup1-, m.; best. -n; pl. =.
Ordformer
(souper- 1758. super- 1731 osv. -cargue 1746 (: SuperCarguerne, pl. best.)—1792. -karg (-c-, -gh, -j) 1758 osv. -kargo (-c-, -oe) 1731 (: Super-cargo, pl.) osv. -kargör (-c-, -gh-, -eur) 1757 (: supercargeurernas, pl. best. gen.) osv.)
Etymologi
[jfr d. superkargo, t. superkargo, nl. supercarga, eng. supercargo; fr. supercargue; ytterst efter sp. sobrecargo, av sobre, över, av lat. super, över (se SUPER- anm. 2:o) o. cargo, last (se KARGO); formen -kargör är sannol. ombildn. av -karg(o) med anslutning till KARGADÖR l. andra ord på -ör]
(förr) eg.: lastuppsyningsman; lastägare l. person som medföljde ett fartyg med uppdrag att för lastens ägare hålla uppsikt över lasten, sälja den o. eventuellt inköpa returfrakt o. d. Heinrich König & Compagnie förunnes och efterlåtes frihet och tilstånd, at i tienst taga så många Super-Cargo, Officerare, Matroser och Soldater .. som de til bemelte siöfart och Handel lära nödigt pröfwa. PrivHKönig 1731, § 16. Den högsta makten ombord (på Ostindiska kompaniets fartyg) hade kompaniets betrodda superkargörer, på vilkas axlar ansvaret för det ekonomiska utbytet av expeditionen vilade. SvKulturb. 3—4: 81 (1930). Ett mindre fartyg som ”Endrägten” hade ingen superkargör, varför skepparen själv mången gång måste både försälja och inköpa även fartygets övriga last. SkrSjöhistSamf. 8: 112 (1947). Richter GeogrH 253 (1959).
Avledn. (förr): SUPERKARGÖRSKA, f. hustru till l. änka efter superkarg(ör). GT 1788, nr 79, s. 3.

 

Spalt S 14592 band 32, 1998

Webbansvarig