Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUPER- ssgr (forts.; jfr anm. sp. 14582):
(4) SUPER-JÄRNVÄG30~02 l. ~20. mycket lång järnväg. Den nya (sovjetryska) superjärnvägen skulle bl. a. också komma att dras över Himalaja. LD 11⁄10 1958, s. 4.
(4) -JÄTTE30~20. astron. om jättestjärna som är ljusstarkare än en normal jättestjärna av samma spektralklass. Över de vanliga jättestjärnornas serie ha vi ”superjättarnas” serie med ljusstyrkor, som kunna uppgå till storleksordningen 50000 gånger solens ljusstyrka. VetenskIDag 280 (1940).
(4) -KALANDER30~020. tekn. stor kalander. IngHb. 3: 693 (1949). TNCPubl. 74: 257 (1980).
-KALANDRERA30~0020, -ing. [avledn. av -kalander] glätta (ngt) i superkalander; särsk. dels i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv., dels ss. vbalsbst. -ing. NordBoktrK 1910, s. 17 (i p. pf., om papper). Superkalandrering .. (dvs.) glättning i superkalander. TNCPubl. 74: 258 (1980).
(4 c α, 6 a) -KAPABEL30~020. (i sht i fackspr.) mycket begåvad o. mottaglig för intryck; högintelligent; äv. bildl., om ngt sakligt. PsykPedUppslB 2171 (1946). Alla individer låta sig klassificeras som normala l. som plus- (super-) resp. minus- (sub-) varianter till envar av dessa radikaler, t. ex. superkapabel, subkapabel, super- eller subvalid osv. Renander Wernstedt 496 (1965). Starta det nya året med nya ambitioner. Välj mellan HP:s superkapabla, programmerbara kalkylatorer. SvD 11 ⁄ 1 1983, s. 19.

 

Spalt S 14591 band 32, 1998

Webbansvarig