Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUPERFLUSS, r. l. m.? l. f.?; best. -en.
Etymologi
[sannol. ombildn. av SUPER-PLUS med anslutning till SUPERFLU]
(†) = SUPER-PLUS; jfr SUPERFLU. Alt hwad bemälte Borgare och Kiöpmän uti Riga af Spannemål tilhandla sig i Libaw och Windaw och immediate där ifrån hit föra, det wele Wij, Superflussen afdragen, låta passera. Stiernman Com. 5: 571 (1696).

 

Spalt S 14587 band 32, 1998

Webbansvarig