Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUPER- ssgr (forts.; jfr anm. sp. 14582):
(4 (o. 6 b)) SUPER-FILM30~2. om mycket påkostad film, storfilm; ytterst lysande film. Den 14 gånger Oscar-utmärkte regissören David Lean spelar för närvarande in ”Dr Zjivago”, en riktig ”superfilm” efter den sovjetryske Nobelpristagaren Boris Pasternaks roman med samma namn. SvD(A) 28 ⁄ 5 1965, s. 12.
(4 c α, 6 a) -FIN30~2.
1) om ngt sakligt: som är av finaste l. bästa kvalitet l. sort o. d., förstklassig, extra fin; äv. (o. numera nästan bl., vard.) allmännare: mycket l. utomordentligt fin, ”jättefin”. Nordencrantz Arc. 153 (1730). Uti G. Lennmans Meubel-Adresse .. finnes til köps .. 2: ne sorter super fina Thé-Serviser. PT 1758, nr 10, s. 4. Superfina, medelfina och gröfre Kläden. NVexjöBl. 1851, nr 23, s. 4. Samzelius SkogFjäll. 152 (1905; om konjak). IllSvOrdb. (1955). särsk. (†) om metall, särsk. ädel metall: (i möjligaste mån) fri från främmande beståndsdelar, synnerligen ren. Jtt(e)m 2. pu(n)dt sup(er)fijnt guld pundit 54 m(ar)c Löp(er) 108 m(a)rch. VaruhusR 1540. Superffintt solff 1 pundh. FörtHertJohLösegend. 1563, s. 40. RA I. 2: 462 (1573).
2) bildl.; särsk. dels om ngt abstrakt: subtil; skarpsinnig, dels om person, huvud: skarpsinnig. Der måste sitta et super fint hufwud på denne gamle Mannen. Lagerström PolKannstöp. 20 (1729). At et .. Allmänna gifves, försäkras .. tämmligen enhälligt af våra superfina Stats-economer. JournSvL 1799, s. 589. Det superfinaste hårklyfveri. Weste FörslSAOB (c. 1817). Fåhræus NKonstEss. 94 (1927, 1929; om symbolik).
(6 a) -FLOTT30~2. (vard.) mycket flott. SmålP 28 ⁄ 12 1972, s. 10 (om hotell).

 

Spalt S 14586 band 32, 1998

Webbansvarig