Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUPERFICIARISKT, adv., se superficiarisk, adj.

 

Spalt S 14585 band 32, 1998

Webbansvarig