Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUPER- ssgr (forts.; jfr anm. sp. 14582):
(1) SUPER-EXLIBRIS30~020. (i fackspr.) exlibris tryckt på bokens frampärm, pärmexlibris. Åhlén Dansten BoksamlB 87 (1945). Superexlibris, (dvs.) pärmexlibris, dvs. bokägarmärke tryckt på bokens frampärm. GrafUppslB (1951).
(6 a) -EXTRA30~20. (vard.) mer än extra, enormt exceptionell l. bra. David Frost .. något alldeles superextra som intervjuare, underhållare. RöstRadioTV 1971, nr 43, s. 3.
(6 a) -FARLIG30~20. (vard.) SDS 13 ⁄ 10 1982, s. 1 (om narkotika).
(4) -FARTYG30~02 l. ~20. jfr -tanker. Superfartygen komplicerar sjöfarten. SvD(A) 30 ⁄ 6 1965, s. 24.
(4) -FEKUNDATION 1perfekundaʃω4n, r. l. f.; best. -en; pl. -er. (förr äv. -foe-) [av nylat. superfecundatio, senare leden är bildn. till fecundare, befrukta, till den rot (med bet.: suga) som äv. föreligger i feminin] (i fackspr.) om befruktning av mer än ett ägg från samma menstruationsperiod men vid olika samlagstillfällen, överbefruktning; jfr -fetation. Dalin 595 (1871). Med superfekundation .. menar man den möjligheten att, om mer än ett ägg afgått från äggstockarna under samma menstruationstermin, dessa kunna befruktas genom sädeskroppar, spermatozoer, från olika män. 2NF 27: 758 (1918). Lindskog o. Zetterberg (1981).
(4) -FETATION 1perfetaʃω2n, r. l. f.; best. -en; pl. -er. (-fe- 1848 osv. -foe- (-œ-, -oë-) 1750—1904. -fö- 1868—1923) [jfr eng. superfetation; av medeltids- l. nylat. superfetatio, senare leden till fetare, befrukta, till fetus, foster, födande, avkomma o. d., till den rot (med bet.: suga) som äv. föreligger i feminin] (i fackspr.) om befruktning av två l. flera äggceller som lösgjorts under olika ovulationsperioder; förr äv. om yppig växtlighet; jfr -fekundation. Acrell PVetA 1750, s. 29. Superfœtation .. (dvs.) öfverbefruktning, en hafvandes befruktning med ett nytt foster; äfven yppig växtlighet. Ekbohrn (1904). Superfetation .. Har hittills inte påvisats hos människa. Lundh o. Malmquist (1996).

 

Spalt S 14584 band 32, 1998

Webbansvarig