Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUPERABEL, adj.
Etymologi
[jfr eng. superable, ffr. superable; av lat. superabilis, överstiglig, övervinnelig, till superare, vara överlägsen, överskrida, överträffa (se SUPERERA)]
(†) överkomlig. Vore besvären och uthgifterne någet nähr lijke och superabel, skulle jagh inthet gifva migh därvedh. AOxenstierna 5: 576 (1630).

 

Spalt S 14582 band 32, 1998

Webbansvarig