Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUMMARISKT, adv., se summarisk, adj.

 

Spalt S 14522 band 32, 1998

Webbansvarig