Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUMLA, sbst.2, r. l. f.; best. -an.
Etymologi
[avledn. av SUMLA, v.2]
(†) samling; jfr -SUMMEL. Een book den iagh kaller Sumlen, tiåck wid pass 900 bladh, där vthi ähro åtskillighe collectaneer, som vthi een och annan måtta, tiäna till Antiquiteternes excolererande. Bureus Suml. 5 (c. 1600). Har .. icke enn Viger Spa, hvilken lefde i Konung Ingialds tid, giort enn sumla af åtskilliga dylika (lagar)? Stiernman PVetA 1758, s. 7. Sven Hofs Sumla eller Samling af allehanda något, föga eller intet betydeliga skrifter. 4GbgVSH 27: IX (c. 1780).

 

Spalt S 14512 band 32, 1998

Webbansvarig