Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUM sum4, sbst.1, n.; best. -met.
Ordformer
(sum 1911 osv. summ 1918)
Etymologi
[jfr t. summ; till SUMMA, v.1 (l. SUM, interj.)]
om summande ljud l. läte; särsk. om sådant ljud frambringat av insekter. Högsommarsol, humlornas sum / stackareprinsen söfver. Nycander Gullsk. 36 (1911). Till granarnas suckan och furornas summ / glatt sluta sig böljornas gamman. Slotte Sång. 192 (1918). Jag hör summet från ringdansen kring lindarnas senfödda blommor, där humlor och ollonborrar och allehanda yrfän hvirfla omkring. Schildt Perd. 163 (1918).

 

Spalt S 14509 band 32, 1998

Webbansvarig