Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SULLMAD, m.
Etymologi
[ombildning av SULME med anslutning till SVULLNAD]
(†) svullnad. Hafwer han allra mest fåt et huggh huilcket hafwer drabbat i hufudet widh högra tinningen, ther af en stoor Sullmadh hafwer sigh förorsackat. UpplDomb. 1: 83 (1631).

 

Spalt S 14505 band 32, 1998

Webbansvarig