Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SULKY sul4ky l. sul4ki, r.; best. -n, pl. -er (SAOL (1950) osv.) l. -r (Gripenberg DTid. 287 (1943), Östergren (1950)) l. -s (SDS 1928, nr 51, s. 1) ((numera föga br.) sulkies SAOL (1950), IllSvOrdb. (1964); ngn gg äv. sulkar UNT 2⁄5 1946, s. 6).
Ordformer
(sulkey- i ssg 1883 (: sulkeyplog). sulki 1929. sulky 1853 osv.)
Etymologi
[liksom t. o. fr. sulky av eng. sulky, liten vagn, substantivering av sulky, adj., butter, tjurig, trumpen, vresig, möjl. med tanke på att vagnen bara har plats för en åkande, möjl. ytterst av feng. solcen i āsolcen, p. pf. av āseolcan, bli slapp l. svag, möjl. besläktat med mht. selken, droppa, sjunka]
1) lätt, tvåhjulig, ensitsig vagn, dragen av en häst; numera bl. (sport.) om sådan vagn använd vid travtävling o. d. Efter en liten strid med odjuret (dvs. en alligator) .. lyckades han besegra honom och band honom i sin sulky (ensitsig schäs). Roos ResAmer. 118 (1853). Träningen drevs i allmänhet ganska hårt, vilket särskilt blev fallet sedan körningen framför sulki påbörjats. LAHT 1929, s. 286. Sulkyns införande 1892 medförde genast, att tiderna starkt förbättrades. NFSportlex. 6: 1000 (1946).
2) om lätt, sulkyliknande sittvagn för barn. SvOrdb. (1986).
Ssgr: (1, 2) SULKY-BARNVAGN~02 l. ~20. (mera tillf.) sulky (se d. o. 2). SDS 10⁄9 1978, s. 9.
(1) -EKIPAGE. jfr ekipage 4. NFSportlex. 6: 1000 (1946).
(1) -PLOG. [av amerik. eng. sulky-plow] (förr) en- l. tvåskärig plog med sits för plogkarlen. LAHT 1883, s. 348.

 

Spalt S 14504 band 32, 1997

Webbansvarig