Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SULFA sul3fa2, äv. 41, r.; best. -an.
Etymologi
[utlöst ur ssgr med sulfanil- (till SULFUR o. ANILIN) ss. förled (t. ex. sulfanil-preparat, preparat innehållande svavel o. anilin; jfr äv. eng. sulfa]
(samlingsnamn för) sulfonamidpreparat, sulfapreparat. SAOL (1950). Äh fan, boxaren vaggade med överkroppen och drog upp axlarna, nu har dom ju sulfa, nu fixar dom det (dvs. en könssjukdom) på ett par veckor. Gehlin Gränstr. 35 (1953). Jag trodde man klarade lunginflammationerna rätt bra numera. Med sulfa och andra preparat. Lundquist SannMCl. 249 (1965).
Ssgr: SULFA-BEHANDLA, -ing. behandla (ngn l. ngt) med sulfapreparat; i sht ss. vbalsbst. -ing. Sulfabehandling vid förlossning. SvD(A) 15⁄3 1946, s. 8. Provinsialläkaren (har) sulfabehandlat en mängd köpingsbor (mot epidemisk hjärnhinneinflammation). DN(A) 10⁄10 1964, s. 1.
-KUR. jfr kur, sbst.3 1. SAOL (1950).
-PREPARAT. medicinskt preparat (se d. o. 2) innehållande sulfonamid(er). (Penicillinet) visade sig .. minst femtio gånger så kraftigt som något av de märkliga sulfapreparat, som nyligen hade upptäckts och redan med så stor framgång tagits i läkarvetenskapens tjänst. SvDÅb. 1943, s. 119.
-TABLETT. tablett innehållande sulfa ss. verksamt medel. Jersild Grisjakt. 191 (1968).
-TERAPI. sulfabehandling. SvLäkT 1945, s. 749. (Läkaren) hade .. behandlat 14 pneumonipatienter, som ej reagerat för sulfaterapi. Bergstrand SvLäkS 401 (1958).

 

Spalt S 14497 band 32, 1997

Webbansvarig