Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUJETT syʃät4 l. su- l. med mer l. mindre genuint franskt uttal, sbst.2, förr äv. SUJET, sbst.2, m.//ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(sujet 1774—1904. sujett 1832 osv. sujetter, pl. 1738 osv. syjett 1889—1973)
Etymologi
[av fr. sujet (fem. sujette), etymologiskt identiskt med SUJET, sbst.1]
1) (†) om person med tanke på hans lämplighet l. olämplighet för viss syssla l. utbildning o. d.; ämne; aspirant; äv. dels: elev, dels med ngt nedsättande innebörd: person som inte klarar sig själv; figur (se d. o. 4), ”typ”. At et Cadett-compagnie för all ungdom kunde uprättas, hvarigenom riket kunde hafva tilgång på hurtige ämnen och capable sujetter til officerare så fort de äldre afgå. 2RARP 10: 227 (1738). De Gymnasier som hittills ansetts för de bäst organiserade, och från hvilka de kunnigaste Sujetter vanligtvis skickas, äro de i Götheborg och Hernösand. LHammarsköld (1812) i MolbechBrevveksl. 1: 31. Hade jag fördjupat mig i skuld, så skulle alla förmän anse mig för en Sujet, som borde hjelpas, och tyckte synd om mig. Almqvist Brev 48 (1823). Som min tid är mycket upptagen, så kan jag icke heller förtjena något .. genom lectioner, ehuru Sujetter icke skulle felas. ARundbäck i VLBibl. Brev 21⁄4 1850.
2) (numera föga br.) om skådespelare l. skådespelerska l. aktör l. aktris ss. medlem av teatergrupp l. balettensemble o. dyl. (o. underställd teaterdirektör o. d.); förr äv. i uttr. första sujett, premiäraktör l. premiäraktris. GT 1787, nr 44, s. 7. På Kongl. Franska Theatern .. upföres .. en .. Ballet, componerad af Hr Marcadet och exeqveras af Operans Sujetter. SP 1792, nr 38, s. 3. De första sujetternas inkomst är jemnförlig med de högre stats-lönerna. Beskow Theat. 1832, s. 20. I .. Norra Tivolis .. festarrangement .. (medverkade) flera sujetter bland A. Guerras konstberidaresällskap. SErikÅb. 1913, s. 114. Som vi voro utan feminina sujetter, torde det förefalla eget att vi till vår första representation valt en pjäs med titeln ’Den patriotiska flickan’. 3SAH 47: 52 (1936). Henning HbgMinn. 1: 332 (1950; i skildring av ä. förh.). SvOrdb. (1986). — jfr OPERA-SUJETT.

 

Spalt S 14483 band 32, 1997

Webbansvarig