Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUGGESTOPEDI sug1estopedi4, r.; best. -en l. -n.
Etymologi
[efter mönster av ORTOPEDI bildad ssg med SUGGESTION; senare leden till gr. παιδεία, barnuppfostran, handledning av barn, till παιδίον, litet barn (jfr PEDAGOG)]
pedag. om en från Bulgarien härstammande musikaliskt o. psykologiskt inriktad undervisningsmetod (särsk. för inlärning av språk). SvD 9 ⁄ 3 1977, s. 24. Suggestopedi — En revolutionerande inlärningsmetod från Bulgarien som gör att man efter två månader talar ett nytt språk, har det sagts. Därs. 13 ⁄ 11 1981, s. 18. GbgP 9⁄2 1996, s. 39.

 

Spalt S 14481 band 32, 1997

Webbansvarig