Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUGBAND sɯg3~ban2d, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[med anslutning till SUGA, v., ombildn. av SUD-BAND]
sjöt. sudband, avvisarlist. SFS 1840, nr 27, s. 5. På segelkanoter medräknas vid mätningen icke sugbandet, om det ej räcker djupare ned än 0,035 m. under relingen. TIdr. 1887, s. 29. Sugband .. förstärkningslist av trä eller järn lagd utanpå bordläggningen för att skydda denna mot åverkan. SohlmanSjölex. (1955).

 

Spalt S 14474 band 32, 1997

Webbansvarig