Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUB- ssgr (forts.):
(4) SUB-TROPER040, pl. [jfr t. subtropen, pl.; senare leden är trop, vändkrets] (numera föga br.) i best., om den subtropiska zonen, subtropiken. 2NF 33: 345 (1921). TurÅ 1952, s. 243.
(4) -TROPIK104. (numera föga br.) om den subtropiska zonen. Under subtropikens sol. Taube Svärm. 53 (1925). Forss VindBlås. 7 (1942).
(4) -TROPISK040, äv. 3~20. [av t. subtropisch; jfr äv. eng. subtropic(al), fr. subtropical] (i fackspr., i sht geogr.) om geografiskt område: belägen nära l. närmast intill tropikerna (mellan den tropiska o. tempererade zonen); särsk. i uttr. (den) subtropiska zonen. Subtropiska zonen. Wikström ÅrsbVetA 1837, s. 284. Araucaria (Pinaceæ) är ett släkte stora barrväxter i tropiska och subtropiska trakter. Ekbrant VVRumsväxt. 75 (1955). särsk.: som utmärker l. förekommer i l. kommer från den subtropiska zonen; särsk. bot. Det subtropiska slägtet Hymenophyllum. Fries BotUtfl. 3: 177 (1864). FinT 1955, s. 268.
(3) -URBAN104.
I. (numera föga br.) adj.: som utgör l. tillhör l. utmärker l. kommer från förstad, förstads-. Man finner visserligen icke trävillor inom de centrala stadsdelarne men i alla suburbana distrikt (i USA). TT 1893, Byggn. s. 22. Lagergren Minn. 6: 70 (1927).
II. (†) sbst.: förstadsbo. Dalin (1871).
-URBANSK, adj. [avledn. av -urban] (†) = suburban I. Cygnæus 6: 117 (1867).

 

Spalt S 14392 band 32, 1997

Webbansvarig