Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUB- ssgr (forts.):
(7) SUB-SYSTEM3~02. (i fackspr.) system av lägre grad, underordnat system, undersystem. Samhället .. kan .. sägas utgöra ett aggregat av organisationer, ett system sammansatt av subsystem. SvGeogrÅb. 1969, s. 33. Praktisk utveckling av digitala sub-system. SvD 18⁄3 1970, s. 25.
(6) -TANGENT104 l. 3~02. (numera mindre br.) om den av tangenten till en kurva o. ordinatan begränsade delen av abskissaxeln (x-axeln). Palmquist ConSect. 7 (1752). Hedström o. Rendahl Funktionsl. 157 (1957; i räkneexempel).
(1) -TERRAN -tera4n, adj. [jfr eng. subterrane, fr. subterrané; av lat. subterraneus, senare leden avledn. av terra, jord (se terrass)] (i fackspr.) under jordytan befintlig, underjords-, underjordisk. ASFFlF 42: 102 (1915; om stamdelar på växter).

 

Spalt S 14384 band 32, 1997

Webbansvarig