Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUBSUMERA sub1sume4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(-sumer- 1634 osv. -summer- 1847—1905)
Etymologi
[jfr t. subsumieren, eng. subsume, fr. subsumer; ytterst av lat. subsumere, av subs-, variantform av sub, under (se SUB-), o. emere, köpa, möjl. besläktat med NIMMA (jfr KONSUMERA). — Jfr SUBSUMTION]
1) (i sht i vetenskapligt spr.) i fråga om att underordna ngt enskilt under ngt allmänt (t. ex. vid begreppsindelning), i uttr. subsumera ngt under ngt, underordna ngt under ngt, innefatta l. inbegripa ngt under ngt; äv. intr., förr äv. i uttr. subsumera under ngt, höra under ngt (se HÖRA 10 f), vara underordnad ngt. Då begrepen Underverk och Naturhändelse utesluta hvarannan, så kan det omöjligen vara för förnuftet likgilltigt under hvilkendera begrepet en händelse subsumeras. LittT 1797, s. 267. Vi uppradade för oss åtskilligt slags folk, som vi togo oss friheten att subsumera under den gemensamma genusbenämningen ”Pöbel”. BEMalmström 7: 405 (1845). Då det tragiskt anlagda subjektet alltid framträder såsom en makt i verlden, så är det klart, att det subsumerar under det intensivt eller dynamiskt sublima. Klockhoff ESkr. 390 (1865). Vilja vi under en enda synpunkt subsummera dessa företeelser, finna vi, huru de bornholmska förbindelserna äro beroende af de östgermanska stammarnes öden och vandringar. AntT XVIII. 1: 119 (1905). Wallentins bok .. är en begreppsapplicering för intellektuella avsedd att visa hur svenska folkets historia låter sig subsumeras under en generell samhällsteori. HT 1979, s. 440. — särsk. jur. i fråga om lag l. rättsprincip under vilken ngt (t. ex. ett rättsfall) anses falla (se FALLA XVII 2) l. under vilken ngt hör (se HÖRA 10 f). Att tillämpa lagen är .. att förklara lagens thesis gällande för ett under lagens hypothesis subsumeradt enskildt fall. Schlyter JurAfh. 1: 231 (1836). Subsumera fakta under en passande rättssats. Kallenberg CivPr. 1: 14 (1917). KyrkohÅ 1958, s. 278.
2) (†) sluta (ngt; se SLUTA, v.1 I 27); äv. i uttr. subsumera vara bättre osv., dra den slutsatsen att det är bättre att osv. RP 4: 12 (1634: vara bättre). Fast karakteren af denna Poesi med lätthet kan subsumeras ifrån sjelfva tiden, kan den icke derföre lika lätt beredas åt en annan tids Poesi. PAWallmark (1819) i 2VittAH 11: 258.
Avledn. (till 1): SUBSUMIBEL, adj. [jfr eng. subsumable] (numera föga br.) som går att subsumera under ngt. Subsumibla delar utaf en allmän yttre Lag. Biberg 2: 203 (c. 1820).

 

Spalt S 14383 band 32, 1997

Webbansvarig