Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUB- ssgr (forts.):
(1) SUB-STRIDSDEL~02 l. ~20. mil. stridsdel i multipelt vapen. En raket kan bära flera styrda substridsdelar, robotar, till målområdet där varje robot styrs mot en stridsvagn. NE 1: 302 (1989).
(1) -STRUKTION104. (förr äv. -struc-) [med avs. på senare leden se konstruktion o. jfr struera] (numera föga br.) om konstruktion (se d. o. 1 b) som utgör grundval (se d. o. 1) för byggnad, grundval l. fundament l. grundmur l. underbyggnad (av mera komplicerad beskaffenhet); ofta om sådan konstruktion under markytan; äv. bildl. Palmblad Palæst. 281 (1823). Atterbom VittH 72 (1845; bildl.). Så äro .. (Palatinens) båda ytterspetsar i norr och söder endast gigantiska substruktioner för de där uppförda kejsarpalatsen. Schück Rom 1: 3 (1912). Många plundrade gravkammare påträffades i byggnadernas substruktioner. Ymer 1954, s. 167.

 

Spalt S 14383 band 32, 1997

Webbansvarig