Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUBSTRATORIUM sub1stratω4rium, n.; best. -iet; pl. -ier.
Etymologi
[av senlat. substratorium, avledn. till p. pf.-stammen i substernere (se SUBSTRAT)]
(i fackspr.) om ett slags duk (vanl. av rikt broderat linne) som tjänar ss. underlag för korporalen på altaret. Fornv. 1958, s. 285.

 

Spalt S 14383 band 32, 1997

Webbansvarig