Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUB- ssgr (forts.):
(1) SUB-SIGILLERA. jfr -signera.
(1) -SIGNERA. (†) med avs. på dokument med tanke på text o. dess innehåll: underteckna, underskriva, signera (se d. o. 1 b); äv. med avs. på det namn varmed undertecknas. HSH 38: 279 (1636). Wallquist EcclSaml. 5—8: 483 (1644; med avs. på namn). Dalin 712 (1871).
(6, 9) -SIMILATION -simil1aʃω4n l. 01004, r. l. f.; best. -en; pl. -er. [senare leden är utbruten ur assimilation] (numera bl. tillf.) partiell assimilation (se assimilera 2). Noreen VS 3: 27 (1905). 3NF 11: 330 (1924).

 

Spalt S 14365 band 32, 1997

Webbansvarig