Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUB- ssgr (forts.):
(6, 7) SUB-SEKTION3~02. (i fackspr.) underavdelning under sektion (se d. o. 5, särsk. 5 d, g). BotN 1868, s. 87 (i fråga om indelning i släkten). Entomologerna hade under mötet känt sig nog starka att bilda en egen subsektion. SD(L) 1898, nr 318, s. 3.
(9) -SEKVENT104. geol. om flod l. om erosion o. d.; som följer lagrens strykningsriktning l. en geologisk svaghetszon i en gm jordskorpans rörelse åstadkommen lutande landyta. SvUppslB 15: 916 (1933). Subsekvent fluviatil erosion. SvGeogrÅb. 1944, s. 22.

 

Spalt S 14362 band 32, 1997

Webbansvarig